Жексенбі, 17 Қаңтар, 2021

Іздеу

Лабораториялар

Геодинамикалық және сейсмикалық үдерістер  физикасы зертханасы.

Зертхана меңгерушісі ҚР ҰҒА академигі 

Курскеев Абдрахман Козлоевич

 

 

 

 

Гео-космостық байланыстар және ақпараттық технологиялар зертханасы.

Зертхана меңгерушісі ф.-м.ғ.д.

Хачикян Галина Яковлевна

 

 

 

 

 

Инженерлік сейсмология және сейсмотөзімді құрылыстар зертханасы.

Зертхана меңгерушісі  ҚР Ұлттық Жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі, т.ғ.д.

Абақанов Таңатқан

 

 

 

 

Геодинамикалық модельдеу зертханасы.

Зертхана меңгерушісі т.ғ.к.

Степаненко Надежда Павловна

 

 

 

 

 

Аймақтық сейсмикалылық зертханасы.

Зертхана меңгерушісі ҚР ҰЖҒА академигі ф.-м.ғ.д.

Сыдықов Алуадин

 

 

 

 

 

Техногендік сейсмикалылық зертханасы.

Зертхана меңгерушісі т.ғ.д.

Сатов М.Ж.

 

 

 

 


Жерсілкінісін кешенді болжау зертханасы.

Зертхана меңгерушісі ф.-м.ғ.к.

Белослюдцев О.М.

Елбасының сөйлеген сөздері